Cum se împart obligațiile de plată între proprietar și chiriaș?

Datetime 09-12-2022

CUPRINS 

  1. Ce obligații de plată are chiriașul? 

  1. Ce obligații de plată are proprietarul? 

În orașele cu potențial de dezvoltare din România, cererea pentru închirierea apartamentelor este una mare, iar capitala ocupă unul dintre locurile fruntașe. Bucureștiul atrage ca un magnet locuitori din toate zonele țării, datorită oportunităților de carieră și universităților de prestigiu. 

Un sfat important pentru proprietarii care aleg să-și închirieze locuința ar fi să încheie întotdeauna un contract cu viitorii lor chiriași, care să prevadă atât drepturile, cât și obligațiile ambelor părți. Acest document contribuie în mod decisiv la definirea limitelor în relațiile dintre cei doi colaboratori și, implicit, la evitarea producerii unor abuzuri. Totuși, este important de precizat că potrivit Codului Civil, atât locatorul (proprietarul), cât și locatarul (chiriașul) au anumite obligații pe care este necesar să le respecte chiar dacă nu sunt trecute în contract, fiind precizate în lege. 

Unul dintre principalele conflicte izbucnite între proprietar și chiriaș este datorat obligațiilor de plată. Acest lucru se întâmplă atunci când cheltuielile nu sunt repartizate corespunzător între cele două părți. 

Astfel, indiferent că ești proprietar sau chiriaș, este important să-ți cunoști responsabilitățile, motiv pentru care cei de la SPATZIOO îți prezintă principalele obligații care îți revin în funcție de statutul pe care îl îndeplinești. 

  1. Ce obligații de plată are chiriașul? 

Plata chiriei – principala obligație a locatarului 

Așa cum bine știm, principala obligație a chiriașului este aceea de a plăti chiria, cu o lună în avans, la termenul stabilit în contractul de închiriere. Proprietarul poate solicita chiriașului să plătească în prima lună de închiriere și o garanție, care se restituie locatarului în momentul în care părăsește locuința, cu condiția să nu fie constatate pagube. 

Pe lângă acestea, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, precum gazul, curentul electric, internetul, apa și încălzirea. În plus, locatarul va contribui la plata cheltuielilor de întreținere pentru instalațiile și spațiile comune din clădirea în care locuiește. 

Cheltuielile de reparații suportate de chiriaș 

De asemenea, în atribuțiile chiriașului intră și efectuarea reparațiilor curente, a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a apartamentului, spre exemplu: schimbatul unui bec sau a unei yale. 

Nu în ultimul rând, locatarul are obligația de a repara sau înlocui orice lucru pe care îl deteriorează pe parcursul șederii,  astfel încât, la final, să restituie locuința în aceeași stare în care a primit-o.  

Prin urmare, în sarcina chiriașului intră doar costurile de întreținere obișnuite. Iar, în cazul în care sunt necesare reparații mai mari ale apartamentului sau obiectelor din interiorul sau exteriorul său, locatarul este obligat să notifice proprietarul.  

  1. Ce obligații de plată are proprietarul? 

Cheltuielile de reparații suportate de proprietar 

În primul rând, proprietarul trebuie să îi predea chiriașului locuința în condiții corespunzătoare. Ulterior, dacă este cazul, acesta poate să efectueze diferite reparații pentru a asigura confortul locatarului pe toată durata șederii sale. Totodată, proprietarul este obligat să se asigure că instalațiile funcționează corespunzător și că nu există probleme cu elementele de structură ale imobilului. 

Astfel, în ceea ce privește reparațiile necesare imobilului, articolul 1788 din Codul Civil prevede: „Locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei stabilite potrivit art. 1.799. Sunt în sarcina locatarului reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului.”  

Prin urmare, costurile majore necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a clădirii și spațiilor comune cad în sarcina proprietarului. El este cel care achită intervențiile pentru întreținerea elementelor de construcție ale imobilului, cum ar fi acoperișul, fațada și împrejmuirile. 

De asemenea, locatorul este obligat să plătească lucrările de reparație a curților, grădinilor sau spațiilor comune din interiorul clădirii, precum: casa scării, holuri, subsoluri, scări exterioare.  

Tot la fel se întâmplă și în cazul instalațiilor comune din clădire: ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, instalații de încălzire centrală, instalații electrice, centrale termice. 

Ce taxe trebuie să plătească proprietarul? 

Calitatea de proprietar vine, însă, și cu alte obligații, printre care se numără plătirea taxelor și impozitelor către stat. Astfel, toți proprietarii care aleg să închirieze locuințe sunt obligați, ca până la data de 15 martie a fiecărui an, să depună la ANAF o  declarație unică în baza căreia se calculează impozitul. 

În România, veniturile din chirii se impoziteaza cu 10% potrivit legislației în vigoare. Începând cu anul 2023 proprietarii de imobile care își închiriază apartamentele vor achita un impozit pe chirii în valoare de 10% din venitul încasat din chirie, fiind eliminată facilitatea de scutire a impozitului pentru 40% din veniturile încasate (cota forfetară).  

Totodată, în cazul în care veniturile calculate pentru impozitare,  prin scăderea cotei forfetare de 40%, sunt mai mari decât valoarea a 12 salarii minime brute pe economie, proprietarul trebuie să plătească și contribuțiile la sănătate. 

Este necesar să avem în vedere că, în funcție de cerințele stabilite în urma contractului de închiriere obligațiile de plată se pot schimba. Important este ca,  proprietarul și chiriașul să fie de acord cu acestea la momentul semnării documentului. 

În concluzie, statutul de proprietar nu presupune doar încasarea chiriei, ci implică mai multe obligații și responsabilități. Așadar, dacă deții o locuință în LUXURIA Residence și vrei să scapi de grija întreținerii acesteia poți apela la serviciile celor de la SPATZIOO. 

SPATZIOO se va ocupa de întreaga logistică de administrare a proprietății tale, iar tu vei avea mai mult timp liber pe care îl poți investi în scopuri personale sau profesionale. 

Vezi și

Blog